Select Page

Användarvillkor

Senast uppdaterad: June 3, 2021

Läs dessa användarvillkor (“Villkor”, “Användningsvillkor”) noga innan du använder webbplatsen https://www.redroseclinic.se (“Tjänsten”) som drivs av (“oss”, “vi” eller “vår “).

Din tillgång till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli Red Rose Clinic och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Red Rose Clinic.

har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner vidare och samtycker till att inte är ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avbryta eller avbryta åtkomsten till vår tjänst omedelbart utan föregående meddelande eller ansvar, av någon anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som enligt sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, äganderätt, ansvarsfriskrivning, skadestånd och ansvarsbegränsningar.

Varning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls enligt “AS IS” och “AS TILLGÄNGLIG”. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, intrång eller prestationsförlopp.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Vårt underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst och ersätter och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revision är viktig försöker vi meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar träder i kraft godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har några frågor om dessa villkor.