Select Page

PRP

Platelet Rich Plasma

PRP

Behandlingar

PRP

Platelet Rich Plasma

PRP (Platelet Rich Plasma), även kallad vampyrmetoden, är en hud- och hår behandling som går ut på att injicera kundens eget blod på behandlingsområdet för att starta en “föryngringsprocess”. Cellförnyelsen stimuleras och på så sätt börjar kroppen att producera kollagen och föryngrar huden/ökar hårtillväxten.

För att se alla olika behandlingsområden, se “Priser“.

PRP

O-Shot

O-shot är en behandling som använder PRP för att ge kvinnor bland annat ökad sexuell lust, starkare orgasmer, tajtare vaginalkanal och minskad torrhet. Det sägs även att O-shot kan vara den enda behandling mot sjukdomen lichen sclerosus.

Fillers

PRP

P-Shot

P-shot är en behandling som använder tekniken från PRP för att ge män starkare erektioner, ökad längd och omfång på penis och bättre blodflöde.